Els esdeveniments de qualsevol tipus, que superen els 400 assistents, hauran de comptar amb una “avaluació de riscos per part de l’autoritat sanitària”.

Conscients dels dubtes i la controvèrsia que genera esta nova norma, tractem de fer un poquet de llum: Què diu la normativa estatal? Als esdeveniments multitudinaris, pel seu caràcter planificat, s’haurà de realitzar una avaluació del risc per part de l’autoritat sanitària segons el previst al document Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per Covid-19 a Espanya., acordat a la comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. En funció d’aquesta avaluació, cada esdeveniment haurà de comptar amb l’autorització de òrgan competent, al cas del País Valencià, la Direcció General de Salut Pública i Addiccions. L’entitat organitzadora haurà d’elaborar un Pla d’actuació que incloga mesures de prevenció i control i demostrar la capacitat per al seu compliment. Es tindran en compte aspectes com:
  • número d’assistents i característiques (procedència, edat, etc)
  • característiques de l’espai: localització, accessibilitat al sistema de salut, dimensions de l’espai, interior o exterior, control de l’aforament…
  • interacció entre persones: contacte estret, gestió dels accessos, possibilitat d’aglomeracions, accions que puguen facilitar la transmissió (cantar, cridar, ballar…), consum d’alcohol…
  • durada de l’acte. 
A la Comunitat Valenciana s’ha de seguir la normativa publicada a la RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l’adopció de les mesures establides en l’acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19 on es fixa en 400 persones la consideració d’esdeveniment multitudinari. Conselleria, per la seua part,  elabora un informe setmanalment amb la situació dels contagis per departament sanitari i el risc per poblacions, establint les poblacions on es poden realitzar esdeveniments massius i en quines localitats hi ha restriccions, quedant automàticament cancel·lats. Es pot contactar amb la Direcció General de Salut Pública i Addiccions al telèfon 961 928 000 i al correu electrònic dgsp@gva.es. El sector musical i cultural en general s’enfronta a un nou repte. Empreses e institucions ens mostrem en desacord amb una normativa que no té en compte els esforços fets en adaptar recintes, redactar protocols i tot un seguit de mesures per contindre la pandèmia. Algunes regions, com La Rioja, han redactat una norma autonòmica que exclou d’aquesta obligació aquells esdeveniments que acompleixen una sèrie de requisits: No hi ha contacte físic, distància de 1’5 m, ús de mascareta, etc. Lògic, no?

Pin It on Pinterest

Share This